Wat is: Monogamie

Monogamie

Monogamie (monos = enkel, gamos = huwelijk) heeft een aantal nauw verwante betekenissen, die afhankelijk van de context van toepassing kunnen zijn:

  • De voorwaarde waarbij iemand slechts eenmaal in een leven trouwt.
  • De voorwaarde waarbij iemand slechts met één persoon tegelijkertijd getrouwd is.
  • De situatie waarin iemand één enkele seksuele partner tegelijkertijd heeft.

De oorspronkelijke betekenis van monogamie is de situatie van een echtelijke verbintenis (huwelijk) met één persoon. Onder monogamie verstaat men tegenwoordig: de situatie van het aangaan van een verbinding uit liefde met één persoon. Wanneer iemand meerdere malen achtereenvolgens één (seksuele) partner tegelijkertijd heeft, dan wordt dit in de volksmond ook wel seriële monogamie genoemd.

bron: Wikipedia