Wat is: Poppers

Poppers

Poppers is de populaire benaming voor een aantal vloeibare, vluchtige en kort werkzame drugs. Het gaat om nitrietverbindingen (alkylnitriet) die over het algemeen in kleine glazen flesjes worden verkocht. In Nederland zijn poppers sinds 1 september 2003 verboden, maar nog steeds her en der "onder de toonbank" verkrijgbaar (met name in seksshops), soms onder verhullende benamingen als "luchtverfrisser" of "leerreinigingsmiddel". De naam "poppers" is afgeleid van het Engels werkwoord to pop (knallen) en verwijst naar het geluid dat bij het openbreken van een ampul, waarin poppers vroeger verpakt werden, te horen is.

Poppers bestaan uit amylnitriet, butylnitriet, isobutylnitriet, isopropylnitriet, ethylnitriet, methylnitriet, cyclohexylnitriet of mengels daarvan. De drug heeft een sterk vaatverwijdende werking (vasodilatatie). Poppers hebben een scherpe, chemische geur die aan chloor doet denken. Poppers worden veel gebruikt als partydrug en als lustverhogend middel.